Telefon : (0 242) 332 51 51
Altındağ Mh. 151 Sk. Aysev Apt. No:36/101-102 : info@seviyeosgb.com.tr

Sıkça sorulan sorular

Ana Sayfa / Sıkça sorulan sorular /
Nereden başlamalıyız?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, deneyimi ve güçlü kadrosu olan bir Ortak sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ile İSGKATİP programı üzerinden anlaşma yaparak başlamalıyız.

Osgb Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, en az 1 işçinin  çalıştığı  her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

Neden OSGB

İşverenlerin bünyelerinde İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü olmayacaktır. Bu nedenle de işverenlerin kendi bünyelerinde yapacakları istihdama göre çok daha ekonomiklik sağlanacaktır. Ayrıca, OSGB  ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.

Amaç nedir?

İşveren ve İş güvenliği firmaları ile yapılacak sözleşme ile işyerleri;  iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelince, yönetmeliklerde belirtilen süreler çerçevesinde kontrol altında tutulacak, iş kazalarına sebep verebilecek sorunlar önceden belirlenecek, işverene bildirilecek ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.

Neden tercih ediliyoruz?

Her zaman deneyimi ön planda tutan firmamız güçlü kadrosu ile hizmet vermektedir. Gündemde bulunan kanun ve yönetmeliklere göre işverenlere tehlike ve riskler belirtilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Kurumsal bir firma olarak kayıt esaslı çalışılmaktadır.

Neden ihtiyaç var?

İstatistiklere göre 2011 yılında sayısı 69.227 olan iş kazaları, 2012 yılında %8,15 artarak 74.871 oldu. Meslek hastalıkları geçiren çalışan sayısı ise 2011 yılında 697 iken, 2012 yılında gerileyerek 395 oldu. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu 745 kişi hayatını kaybetti ve 2.209 çalışan sürekli iş göremez hale geldi.

Yani yüzlerce kişi ölmekte, binlerce kişi bakıma muhtaç hale gelmektedir.

Hangi firmalar hekim,uzman ve diğer sağlık personeli bulundurmak zorunda?

a) İşyerinin yaptığı faaliyet itibariyle TEHLİKELİ veya  ÇOK TEHLİKELİ sınıfta bulunuyorsa ve en az 1 adet sgk’lı personel mevcutsa

b) İşyerinin yaptığı faaliyet itibariyle AZ TEHLİKELİ  sınıfta bulunuyorsa ve 50 kişinin üzerinde sgk’lı personeli mevcutsa

Elde ettiğimiz kazanımlar nelerdir?

Ölüm ve yaralanmaların meydana gelmemesi
Meslek hastalıklarının önlenmesi
İşyerinin geçici veya tamamen kapatılmaması
Üretime ara verilmemesi
Üretim veriminin düşmemesi
Diğer çalışanların moral ve motivasyonunun düşmemesi
İşveren aleyhine kamu davası, maddi ve manevi tazminat davalarının açılmaması
Sağlık harcamalarının önüne geçilmesi
İşverenin ve işyerinin isminin kamuoyu önünde zedelenmemesi

Çalışma basamakları nelerdir?

İş güvenliği ve uygulamaları aslında bir sistemdir. Üç ana bölümden oluşur.

a)kayıt sistemi

b)iş güvenliği uzmanlığı (mühendislik hizmetleri)

c)işyeri hekimliği(doktor hizmetleri)

öncelikle sgk kaydı yapılmadan personel çalıştırılmamalıdır. Personelin özlük ve sağlık dosyaları oluşturulmalı, personel ile ilgili kayıt altına alınması gereken formlar imzalanıp özlük dosyalarına konulmalıdır.

İşyerinde ve yapılan işlere ait riskler belirlenmeli ve fiziksel tedbirler alınmalıdır.

İşyeri hekimince yaptırılan tahlil sonuçları değerlendirilmeli, yorum yapılarak sağlık raporları oluşturulmalıdır.

Meslek hastalıkları araştırılmalı ve önlemler alınmalıdır.